werk

Verhalenvanger

Ter gelegenheid van onze nieuwe naam Kunstmuseum Den Haag werk ik momenteel samen met twee collega-conservatoren – Jan de Bruijn en Doede Hardeman – aan een tentoonstelling in 2020 over ons museum. Een expositie over de geschiedenis van het bijzondere gebouw van H.P. Berlage en onze collecties beeldende en toegepaste kunst, mode en fotografie.

Daarin wil ik ook de stemmen van onze bezoekers laten klinken – verhalen over wat het museum voor hen betekent. Het geheel vormt immers een driehoek: museum – kunst – mensen. Het een krijgt extra waarde door het ander.

We deden onder de noemer ‘Verhalenvanger’ een oproep in de buitenwereld om ons herinneringen te sturen. Persoonlijke verhalen van en over de band met ons museum. Uit het verre of juist recente verleden, van bezoekers jong en oud, uit de stad Den Haag of van heinde en verre.

Er kwam veel interessants terecht in mijn mailbox. Daaruit maakten we een keuze voor een filmproductie waarin fragmenten uit interviews zullen worden gecompileerd.  Deze film van filmmaker | kunstenaar Carlijn Fransen & het team van Tungsten Pro onder leiding van Martin Grootenboer zal in 2020 deel uitmaken van de tentoonstelling. Drie naast elkaar gelegen kabinetten staan dan in het teken van het publieksconcept ‘Verhalenvanger’. Naast een kabinet waarin de genoemde film kan worden bekeken, wordt straks een audio-opnamekabinet gerealiseerd waarin bezoekers ter plaatse hun eigen verhalen kunnen inspreken. In het derde kabinet wordt een ‘luisterwand’ opgetrokken waaraan je je oor te luister kunt leggen. Op gezette tijden worden hieraan nieuwe audioverhalen toegevoegd, afkomstig uit het opnamekabinet ernaast.

Onder de noemer Stad naar het Museum organiseert Kunstmuseum Den Haag sinds tien jaar Stadsdeelavonden. Tijdens deze gratis avondopenstellingen inclusief busvervoer van deur tot deur zijn alle inwoners van Den Haag stadsdeel voor stadsdeel welkom in het museum voor: kunst kijken, rondleidingen, workshops, live muziek, dansen, een drankje en gezellig samenzijn.

Twee weken geleden organiseerden we tijdens de Stadsdeelavond Centrum & Laak een try-out voor de interviews en filmopnamen van Verhalenvanger. Gewapend met een flink bord trokken Carlijn, Martin en ik door het museum om bezoekers te verleiden om hun verhalen voor de camera met ons te delen. En of dat lukte!

Een uit Syrië gevluchte jongen maakte zijn aller eerste tekening in Nederland hier in het museum, zijn moeder slaagde naar eigen zeggen voor haar inburgeringsexamen dankzij frequent bezoek aan ons museum. Een in de Sovjet-Unie opgegroeide vrouw zag in ons museum voor het eerst schilderijen van in haar land destijds verboden Russische kunstenaars als Kandinsky en Jawlensky. Een oudere meneer gaat zijn zwaarmoedigheid te lijf door naar ons museum te komen en de gekkigheid in zichzelf te vieren.

ontwerptekeningen en illustraties: Carlijn Fransen

foto’s Martin Grootenboer