Disclaimer – Colofon

Door deze website – allyoucandream.nl / jetvanovereem.nl te bezoeken en/of op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Colofon

Tekst en illustraties: Jet van Overeem                                                                                                                 Ontwerp: Kwartier M, www.kwartier-m.nl en Elma Studio www.elmastudio.de                                             Beeld- en geluidbewerking video’s: Shraddha Matai

Speciale dank aan: Ricardo Burgzorg

 

Copyright

© 2019 Jet van Overeem
© 2019 websiteconcept, teksten, illustraties, foto’s, video’s, geluidsopnamen, logo en iconen: Jet van Overeem
© 2019 genoemde auteurs, wetenschappers, filosofen, ontwerpers, musici, dansers, choreografen, fotografen, beeldend kunstenaars en overigen

Voor gebruik op deze website van alle niet door Jet van Overeem zelf vervaardigde afbeeldingen en teksten op deze site is gezocht naar rechthebbenden en/of expliciet toestemming gevraagd aan en/of verleend door de rechthebbenden. Wat betreft video’s van derden is gebruik gemaakt van gangbare online platforms als Vimeo en Youtube, waarbij ervan is uitgegaan dat rechthebbenden hier toestemming voor hebben gegeven of het materiaal zelf online plaatsten zonder nadere bepaling over het online delen ervan. Mocht u onverhoopt menen dat u rechthebbende bent, verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Jet van Overeem behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (in tekst, audio en beeld). Het is niet toegestaan content op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jet van Overeem of de rechtmatige toestemming van andere rechthebbenden.

Aansprakelijkheid

De content op deze website is gekleurd door persoonlijke opvattingen van Jet van Overeem en uitsluitend bedoeld als kunstzinnige creatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Jet van Overeem zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Jet van Overeem wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie van de hand.

Jet van Overeem aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Jet van Overeem niet nader beoordeeld op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

Jet van Overeem behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.