Maand: januari 2019

De waarde van kunst – jonge kinderen in het museum

Voordat ik mijn gedachten uiteenzet over het belang van kunstonderwijs voor de ontwikkeling van kinderen gaan we voor een moment terug in de tijd. Wij staan immers op de schouders van onze voorgangers. Kunstonderwijs in Kunstmuseum Den Haag, sinds wanneer eigenlijk? Je kunt gerust stellen dat educatie in het DNA van het museum zit. Van Gelder was er directeur van 1912-1941 en hij had bij de opening van het museumgebouw van Berlage in 1935 al uitgesproken ideeën over de educatieve taak van zijn museum. Verheffing Het museum had volgens Van Gelder een actieve rol te vervullen op het gebied van wat heette ‘de vorming van de mens’. Kunst zou een verheffende werking hebben, ook in moreel opzicht. Typisch een notie uit die tijd. Speciaal ook de jeugd wilde Van Gelder stimuleren om naar kunst te komen kijken, hij hechtte waarde aan een goede samenwerking met scholen en voerde een museumjaarkaart in. Nu zien we daar allemaal het belang van in, destijds was dat bijzonder. Opname van een van de eerste kinderactiviteiten die na de Tweede …

Droomboom

Nina in appelboom, Pieterburen, 2002 Een schommel onder een boom is fijn. Een boom die bloeit in de lente is in dat geval nog beter. Ik had er een als kind, een schommel onder een bloesemboom. Op het hoogste punt raakten de takken mij aan en ik hen. In een fractie van een seconde waren de roze bloemen dan onwerkelijk dichtbij. Op dat heerlijke hoogste punt blijven wilde ik. Bij iedere zwaai wenste ik dat de schommel bovenaan zomaar halt zou houden, zou bevriezen als op een plaatje in een prentenboek, midden tussen de bloesem. Om na een poosje weer voorwaarts de kale lucht in te zwieren. Want dat enge gevoel in je buik hoorde er ook bij. En dan met één zwaai terug naar de takkenarmen. Geluk zonder inmenging van woorden, dat was het. Dromen zonder precies te weten waarover. Als je je zo kon voelen, zou het met mijn leven wel goed komen, dacht ik. Rie Cramer | Het Engeltjesboek, 1975 (eerste druk 1938) |Uitgeverij Van Goor Een andere boom waarvan ik hield, …